Çalışma Alanları

Topluluğumuzun ilgilendiği alanlar hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Yapay Zeka

Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti.

Gömülü Sistemler

Gömülü sistem, bilgisayarın kendisini kontrol eden cihaz tarafından içerildiği özel amaçlı bir sistemdir. Genel maksatlı, örneğin kişisel bilgisayar gibi bir bilgisayardan farklı olarak, gömülü bir sistem kendisi için önceden özel olarak tanımlanmış görevleri yerine getirir.

Bilişim Teknolojileri

Bilişim teknolojisi, Bilgi teknolojisi (BT), informasyon teknolojisi veya enformasyon teknolojisi, bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, özellikle yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, yönetimi ve desteğine verilen addır.

Hakkında

Otonom Sistemler Topluluğu 2018 yılında Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde kurulmuştur. Gömülü sistemler üzerine odaklanmış ve bilişim teknolojileri alanında etkinlikler düzenlemektedir.

Yönetim Kadrosu

Yönetim hakkında detaylı bilgiler
Assist. Prof Dr. Fecir DURAN
Akademik Danışman - 0312 202 85 86 fecirduran@hotmail.com
Esranur ERTÜRK
Başkan - 05354605592 erturk.esranur@gmail.com
Orhan ÖZALP
Başkan Yardımcısı - 05051332742 orhn.ozlp@gmail.com
Serdar İNCEKARA
Web Sitesi ve Bilgisayar Sorumlusu-serdarncekara@gmail.com
Mustafa CAN
Reklam ve sponsorluk koordinatörü - mustafaacan98@gmail.com
Muhsin Alper ASAR
Reklam ve sponsorluk koordinatörü - alperasar1@gmail.com
İrem COŞKUN
Video Çekim Sorumlusu- iremcosknuu@gmail.com
Kamuran KAYA
Sosyal Medya Koordinatörü - kamurannkayaa@gmail.com
Esma ÖZBEY
Kurumlar Arası Proje ve Koordinasyon Sorumlusu- ozbeyesma@outlook.com
Demet MUTLU
Teknik Aktiviteler Sorumlusu - demetmutlu73@gmail.com
Muhsin KILIÇ
Teknik Yazışmalar Sorumlusu- Kmuhsinn@gmail.com
Şeyma ERTÜRK
Bilişim Koordinatörü- s.erturk071@gmail.com

Dereceler ve Yarışmalar

Kazandığımız dereceler ve katıldığımız yarışmalar hakkında detaylı bilgiler

Tüzük

Son Etkinlikler